Thursday, 6 October 2011

System Optimization - BlueTangCMS


През последната седмица обърнахме повече внимание на самата система която движи iprimorsko.com, а именно BlueTangCMS.
Оптимизирахме, зареждането на widgets на позиции с което наваляме натоварването на сървара на определени страници.
Малко повече за системата:
Стартирала преди 2 годни с работно име ASF-QuickCMS тествана на няколко сайта, системата включваше в себе си няколко класа от JawsCMS, а за визуализация използвахме Smarty Template Engine. В процеса на разработка системата получи своето публично име а именно BlueTangCMS, в момента по голямата част се задвижва от класовете на ZendFramework.

No comments:

Post a Comment